REGULAMENT
Regulament de participare la Swimathon București 2021

  1. Cadru general de desfășurare Swimathon București
  2. Mecanismul-platformă Swimathon – etape, termeni și condiții
  3. Regulamentul privind campaniile de strângere de fonduri

1. Cadrul general de desfășurare Swimathon București

Swimathon este o platformă de atragere de fonduri pentru proiecte din comunitatea locală.
Este un mecanism prin care comunitatea interacţionează şi se implică să strângă fonduri pentru proiectele pe care le consideră relevante. Înotătorii-fundraiseri înscriși în acest eveniment aleg un proiect pe care îl susțin și adună cât mai mulți susținători care îi sprijină prin donații. Donatorii donează sume fixe; de ex: 80 lei, 100 lei, 200 lei sau orice altă sumă dorită.

Fondurile strânse vor fi direcționate de către Fundația Comunitară București către organizațiile sau grupurile de inițiativă participante, care și-au înscris proiectele, pe baza unui contract de finanțare nerambursabil. Finanțările vor fi acordate după încheierea procesului de strângere de fonduri, calendarul final fiind agreat cu fiecare proiect în parte.

Proiectele care vor participa la Swimathon 2021 aplică pentru participare, iar un juriu extern, desemnat de Fundația Comunitară București, va alege proiectele care vor fi reprezentate la eveniment.

Fiecare proiect ales va plăti o taxă de înscriere în valoare de 250 de lei către Fundația Comunitară București. De asemenea, organizatorul va reține un procent din totalul strâns pentru fiecare proiect, pentru acoperirea unei părți din costurile de organizare a proiectului. Procentul este de 10% pentru sumele strânse până la 10.000 de lei în medie pentru fiecare proiect înscris și 8% pentru sumele strânse care depășesc 10.000 de lei în medie pentru fiecare proiect înscris. Pentru cazul în care un proiect nu reușește să strângă 10.000 de lei, organizatorul își rezervă dreptul de a reține o taxă fixă de 1.000 de lei pentru acoperirea unei părți din costurile de organizare a proiectului.

Obiectivul financiar minim pentru fiecare proiect înscris este de 10.000 lei indiferent de numărul de înotători-fundraiseri înscriși (individuali sau în echipă). Obiectivul financiar minim de strângere de fonduri pentru fiecare înotător-fundraiser înscris este de 1.000 lei.

Pentru fiecare proiect, se vor putea înscrie minimum 10 înotători-fundraiseri care vor putea acționa individual sau în echipe. O echipă este alcătuită din minimum 2, respectiv maximum 10 înotatori-fundraiseri. Pentru a sublinia rolul înotătorului-fundraiser în cadrul evenimentului, fiecare înotător-fundraiser înscris va achita individual către Organizator (Fundația Comunitară București) o sumă de 80 de lei, până cel târziu la 26 iunie 2021, sumă care va reprezenta prima donație care va intra în contul proiectului pe care îl reprezintă.

Pentru mai multe detalii:
Miruna Nichita
Project Manager - Fundația Comunitară București
Email: miruna@fundatiacomunitarabucuresti.ro
swimathonbucuresti.ro
Vă urăm mult succes!

Criterii de selecție
Cine poate înscrie proiecte?

Organizații non-profit și grupuri de inițiativă, care:

Formularul de înscriere

Selectăm proiecte care:

Calendar 2021

2. Mecanismul-platformă Swimathon – etape, termeni și condiții

2.1.1 Etapa 1 - Înscrierea de proiecte:

Organizațiile sau grupurile de inițiativă vor înscrie proiecte pe platforma swimathonbucuresti.ro

Pentru a putea înscrie un proiect este necesară crearea unui cont de utilizator. După validarea contului de către Administrator, utilizatorul se va loga în contul aferent si va înscrie un proiect: meniu principal (după logare) -> click buton Înscriere Proiect (meniul principal de sus) -> se completează toate câmpurile aferente formularului -> click buton Trimite înscrierea.

Proiectul nu va deveni vizibil decât după procesul de selecție și doar în cazul în care a fost aprobat ca participant la editia 2021.

2.1.2 Etapa 2 – Jurizare proiecte:

Un juriu extern nominalizat de către Fundația Comunitară București va evalua și selecta din totalul proiectelor înscrise proiectele participante la ediția Swimathon București 2021.

2.1.3 Etapa 3 – Anunț proiecte participante:

Fundația Comunitară București va anunța lista proiectelor participante prin canalele de comunicare disponibile și pe swimathonbucuresti.ro

2.1.4 Etapa 4 – Înscrierea înotătorilor-fundraiseri:

Înotătorii-fundraiseri se vor înscrie individual sau în cadrul unei echipe pe platforma swimathonbucuresti.ro. O echipă poate fi formată din minimum 2 și maximum 10 înotătorifundraiseri, pentru a reprezenta și susține un proiect.

La Swimathon București se pot înscrie pe platforma swimathonbucuresti.ro și înotători minori (individual sau în cadrul unei echipe), caz în care se va solicita la adresa miruna@fundatiacomunitarabucuresti.ro “Declarația pe proprie răspundere” ce va fi completată și semnată de părinte/tutorele legal și trimisă la aceeași adresă de email, până cel târziu la 21 mai 2021.

Fiecare echipă de înotători-fundraiseri va desemna un coordonator de echipă; coordonatorul va fi desemnat de către membrii echipei din rândurile lor; atât echipa de înotători, cât și coordonatorul de echipă vor fi înscriși pe platformă, în momentul înscrierii echipei pe platformă.

Rolul coordonatorului de echipă este de comunicare (cu organizația reprezentată, înotătorii și organizatorul) și de coordonare a echipei în toate aspectele administrative și legate de campania de strângere de fonduri.

Pentru a sublinia rolul înotătorului-fundraiser în cadrul evenimentului, fiecare înotător înscris va achita până cel târziu la 26 iunie 2021, individual către organizator, suma de 80 de lei, sumă care va reprezenta prima donație care va intra în contul proiectului pe care îl susține.

2.1.5 Etapa 5 – Donații:

Donatorii vor oferi sume fixe pentru susținerea înotătorului-fundraiser, a echipei sau a proiectului favorit (de ex.: 50 de lei, 80 de lei, 100 de lei, 200 de lei sau orice altă sumă dorită).

Donatorii vor fi atrași în urma campaniilor derulate de către înotătorii-fundraiseri și de organizațiile/ proiectele participante.

Donațiile vor fi făcute prin intermediul platformei swimathonbucuresti.ro, donatorii completând un formular (angajament de plată). Contribuțiile vor fi realizate direct către Fundația Comunitară București prin modalitățile de plată menționate la punctul 3.12.

2.2 Termeni și condiții Swimathon București

2.2.1 Proiectele selectate și participante la ediția 2021 Swimathon vor fi de acord cu următoarele:

2.2.2 Înscriindu-se pe platforma swimathonbucuresti.ro, înotătorii-fundraiseri vor fi de acord cu următoarele:

2.2.3 Înscriindu-se pe platforma swimathonbucuresti.ro, donatorii vor fi de acord cu următoarele:

2.2.4 În funcție de sponsorii finali ai evenimentului, în cadrul Swimathon, organizatorul poate decide acordarea unor premii precum:

3. Regulamentul privind campaniile de strângere de fonduri

3.1. Pot înscrie proiecte în Swimathon București 2021, urmând să strângă fonduri pentru acestea, următoarele categorii: organizații non-profit și grupuri de inițiativă.

3.2 Pentru înscrierea proiectelor, va fi completată secțiunea Înscrie Proiect pe swimathonbucuresti.ro. În urma înscrierii, un juriu extern va evalua proiectele conform criteriilor de selecție și va prezenta lista proiectelor selectate să participe la Swimathon București 2021.

3.3. Fiecare proiect participant la Swimathon București 2021 trebuie să aibă capacitatea de a atrage și de a înscrie minimum 10 inotatori-fundraiseri virtuali care pot derula campanii de strangere de fonduri – individual sau în echipă. O echipă este alcătuită din minimum 2, respectiv maximum 10 înotatori-fundraiseri.

3.4 Obiectivul financiar minim pentru fiecare proiect înscris este de 10.000 lei indiferent de numărul de înotători-fundraiseri înscriși (individuali sau în echipă). Obiectivul financiar minim de strângere de fonduri pentru fiecare înotător-fundraiser înscris este de 1.000 lei.

3.5 Proiectul devine vizibil pe plaformă în urma selecției juriului și aprobarea Organizatorului.

3.6 Fiecare proiect participant va fi reprezentat în cadrul evenimentului Swimathon București de înotători-fundraiseri virtuali în număr nelimitat, care pot înota individual sau se pot grupa în echipe a minimum 2 înotători-fundraiseri, respectiv, maximum 10 înotători-fundraiseri fiecare. Aceștia se vor înscrie completând formularul pus la dispoziție pe swimathonbucuresti.ro

3.7 Fiecare echipă de înotători-fundraiseri va desemna un coordonator de echipă; coordonatorul va fi desemnat de către membrii echipei din rândurile lor; atât echipa de înotători, cât și coordonatorul de echipă vor fi înscriși pe platformă, în momentul înscrierii echipei pe platformă.

3.8 Rolul coordonatorului de echipă este de comunicare (cu organizația reprezentată, înotătorii și organizatorul) și de coordonare a echipei în toate aspectele administrative și legate de campania de strângere de fonduri.

3.9 Înotătorii-fundraiseri înscriși individual sau în echipă la Swimathon București vor putea fi susținuți completând formularul din secțiunea Donează.

3.10 Formularul completat la secțiunea Donează reprezintă și un angajament de plată, plata efectivă putând să se facă online cu cardul sau prin bancă, până cel târziu la 31 iulie 2021.

3.11 În angajamentul de plată, donatorul optează pentru susținerea unuia sau mai multor înotători-fundraiseri / proiecte cu o sumă fixă. De ex. 50 lei, 100 lei, 200 lei sau o altă sumă decisă de către donator.

3.12 Plățile vor fi realizate prin următoarele modalități:

A. Plata online cu cardul pe platforma www.swimathonbucuresti.ro

Și/Sau

B. Prin bancă - date bancare:
Fundația Comunitară București
CUI 29472532
Cont IBAN RO82 BACX 0000 0006 8633 0004, Banca Unicredit Bank, sucursala Domenii,
București cu mențiunea “Susțin echipa/ înotătorul _____________________ la Swimathon
București”, până cel târziu la 31 iulie 2021

La solicitare, persoanele juridice pot încheia un contract de sponsorizare.

3.13 Sumele prevăzute în angajamentele de plată vor fi achitate de către donatori până cel târziu la data de 31 iulie 2021.

3.14 Fundația Comunitară București va centraliza angajamentele de plată și va trimite participanților informări periodice privind sumele achitate prin www.swimathonbucuresti.ro

3.15 După 31 iulie, Fundația Comunitară București va furniza o situație actualizată a sumelor strânse și va vira donațiile strânse de fiecare proiect în parte, până la 15 septembrie 2021.

4. Regulamentul sportiv virtual

4.1 Pentru stimularea campaniilor de strângere de fonduri și suportul creativ al înotătorilorfundraiseri, aceștia vor primi periodic, de la Organizator, provocări virtuale pe care sunt invitați să le îndeplinească. Strângerea de fonduri nu este limitată și/sau nu depinde în nici un fel de îndeplinirea acestor provocări virtuale. Înotătorii-fundariseri (cât și proiectele) sunt încurajați să abordeze metodele pe care le consideră oportune pentru a-și atinge obiectivele financiare stabilite.

4.2. Din cauza situației actuale cauzate de virusul COVID-19, Swimathon București 2021 nu se va desfășura în mod tradițional, sub forma unui eveniment fizic organizat de către Fundația Comunitară București, într-un loc anume – bazin acoperit/în aer liber etc. În schimb, fiecare proiect participant va avea posibilitatea să organizeze, dacă are capacitatea și dorește, activități punctuale dedicate Swimathon, în weekendul 26-27 iunie 2021, într-unul sau mai multe locuri alese de către ei. Aceste activități punctuale au ca scop comunicarea către publicul direct interesat și/sau larg despre participarea la Swimathon București și campaniile de strângere de fonduri aferente.

Din 2013, Fundația Comunitară București organizează anual Swimathon București.

FUNDAȚIA COMUNITARĂ BUCUREȘTI

https://fundatiacomunitarabucuresti.ro